بهترین سالن آرایش نیمه دائمی در دبی!

پیگمنتیشن لب

با استفاده از خط کشی، سایه روشن و ترکیب کردن رنگ ها، می توان هم به لب ها رنگی طبیعی تر بخشید، و هم آن ها را حجیم تر و کاملا متقارن ساخت.


 

خط لب: برای مشخص کردن و شکیل تر شدن خط لب


رنگ لب: به منظور جاگزینی ماتیک، از خط لب و رنگ لب برای لب های سایه دار و مشخص استفاده می شود.


لب های سه بعدی: به منظور حجیم نشان دادن لب ها، بدون استفاده از پر کننده.


لب های توپر: برای مشخص تر کردنصاف کردن لب های ناهمگون و کامل شدن لب ها

 

 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟